aanbod

1. Welke ervaring en kennis kan ik jou bieden?


Allereerst zet ik mijn stevige ervaring als gemotiveerde leidinggevende-coach in vijf verschillende werkmilieus in. Leidinggeven gaat volgens mij immers ook over het beste in mensen bovenhalen, mensen op eigen tempo laten groeien en nieuwe wegen of ontwikkelingskansen aanreiken bij burn-out, bore-out, ontgoocheling of falen. Naast mijn coachende vaardigheden, verfijnd met o.a. de meerdaagse trainingen van Jef Clement benut ik ook de technieken en tools die ik zelf verder ontwikkelde en mijn achtergrondkennis van de boeiende wereld van MBTI, Enneagram en kerntalenten.


Als tweede zet ik mijn ervaring en kennis in over HSP.  Al een tiental jaar verdiep ik mij in alle studies rond hoogsensitiviteit van Elke Van Hoof en andere vorsers op dit gebied omdat ik mijn hooggevoelige medewerkers die het binnen de werkcontext niet altijd gemakkelijk hadden zo goed mogelijk tot hun recht wilde laten komen. Ik wilde begrijpen hoe ik die eigenschap zelf kon inzetten als leidinggevende en door een aangepaste benadering deze mensen weer wilde laten bloeien. Vanuit de praktijk werkte ik met hen ook aan hun vaardigheden om beter met die hoogsensitiviteit om te leren gaan en ze opnieuw te kunnen ervaren en inzetten als een troef, eerst intuïtief en dan steeds meer onderbouwd en met beproefde methodieken (werkboek van Elaine Aron, Hoogsensitiviteit@work van Ilse Van den Daele enz.).


Ondertussen kwamen ook allerhande aanvullende vormingen op mijn pad om stress weer in voldoende mate af te bouwen en een burn-out te voorkomen. Ik verdiepte me in de lichamelijke processen die met stress gepaard gaan en hoe het inzicht in je eigen energiestromen en veerkracht antwoorden kan bieden. Bijkomend volgde ik een goede training in Mindfulness, leerde ik yoga kennen met zijn therapeutische mogelijkheden en andere methodieken om het stresshormoon cortsisol weer efficiënt af te bouwen. Ik blijf me permanent verder verdiepen in alle aspecten van mentaal welzijn en verbindende communicatie.   


Tot slot zet ik mijn kennis van perfectionisme en de bijhorende valkuilen in. Als professioneel perfectionismecoach begeleid ik mensen die last hebben van hun perfectionismepatroon. Samen brengen we de symptomen van jouw perfectionismepatroon in kaart en kunnen we via de OCP-methode (Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme) een duurzaam nieuw evenwicht voor jou bereiken. 


2. Individueel en groepsaanbod


Ik werk zowel met mensen in individuele trajecten als in kleine groepen.


Waar? Als locatie stel ik mijn praktijkruimte in Sint-Pieters-Leeuw of buiten in het groen voor, maar op vraag ga ik in de regio ook naar mensen toe als de verplaatsing voor jou een probleem vormt. Digitaal via Skype of zoom kan ook. 


Inhoudelijk stel ik drie basistrajecten voor, maar combinaties zijn vaak aan de orde; ik werk immers op jouw maat en ritme :

. Perfectionisme in balans met de OCP-methode (= Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme)

. Stress en burn-out coaching (eerste signalen snel herkennen en met je eigen persoonlijke anti-burn-out handleiding naar huis, naar wens ook concrete voorbereiding en begeleiding bij herintrede op het werk)

. Hoogsensitiviteit aanvaarden en leren inzetten als een troef (extra vaardigheden ontwikkelen voor de knelpunten)


Individuele trajecten

Tijdens een kennismakingsgesprek of "intake" kijken we of er een duidelijke match is tussen jouw vraag en wat ik jou kan bieden. Meestal merken we snel welk traject aangewezen is of waar er eerst aan kan worden gewerkt.

Een eerste kennismakingsgesprek is gratis. Na de intake spreken we af of we in sessies van 1 of 2 uur werken, naargelang hoe snel je vooruit wil gaan en - zeker belangrijk bij burn-out - hoelang je je kan concentreren.

Vaak kunnen we al een mooi resultaat bereiken in drie à vier sessies, zowel voor hoogsensitiviteit als voor OCP (Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme). Bij burn-out zijn er meestal iets meer sessies nodig omdat er ook de nodige begeleiding is bij herintrede op het werk maar die worden dan zo goed mogelijk gespreid in de tijd.


Groepssessies (open reeksen, op vraag of in company)

Sommige mensen werken graag/liever in de dynamiserende sfeer van een groepje. Je leert en evolueert er mee op het ritme van de groep maar leert er vaak ook andere mensen kennen die met gelijkaardige vragen worstelen en dat is vaak ook een beetje geruststellend en een gevoel van "thuiskomen".

Ik organiseer - zodra het weer kan - open reeksen waar je vrij kan op inschrijven (vraag meer info via Christine.vandesteene@zuun.be). Op vraag kom ik ook in verenigingen en organisaties voor een kennismakingslezing of workshop.

De workshopsgroepjes zijn bij voorkeur klein (max. 8 personen) en soms in combinatie met een individueel natraject (bv. OCP)


Kennismakingswandelingen

Als kennismaking of 'proeverij' organiseer ik af en toe ook wandelingen rond het thema perfectionisme (Perfecto wandeling) of hoogsensitiviteit (HSP-wandeling) waarin we in een fijne omgeving kennis maken en leuke leerzame oefeningen maken in mini groepjes. Na de wandeling ga je al met concrete tips naar huis en kan je voor jezelf nagaan of er nood is aan een verder traject. Je hoeft vooraf niets te betalen maar kan eventueel achteraf een vrijwillige bijdrage in een zakje stoppen als u het waardevol vond.

Ik verwijs voor dit concept graag naar Annick Ottenburgs, HSP-(loopbaan)coach die ik tijdens één van haar wandelsessies leerde kennen en waarderen en die me de toelating gaf mijn eigen wandelconcept te verrijken op een gelijkaardige manier.


Infosessies

Vooral rond de problematiek van perfectionisme en de (onvoldoende gekende) link met burn-out geef ik graag infosessies. Als je in je organisatie, bedrijf of vereniging het onderwerp op een interessante en leuke manier op tafel wil brengen kan je mij contacteren.


3. Wat kan je je voorstellen bij een "werksessie" met "de meewerkende coach" ? 


Door de juiste vragen te stellen kan een coach eerst de in jezelf verborgen antwoorden helpen naar boven brengen. Maar waar het daar bij andere begeleidingen vaak stopt, ga ik graag verder met jou op je traject. Na reflectie en inzicht komt immers de uitdaging om ook over te gaan tot actie en ook daar kan ik je bij helpen. Goede intenties omzetten naar een actieplan met haalbare stappen, daar komt het op aan.


Daarom ga ik als meewerkende coach daarna samen met jou aan de slag in de vorm van resultaatgerichte werksessies.

> Ik help je jouw nieuwe doel(en) te vertalen naar concrete acties die je op weg zetten (met een duidelijk schriftelijk actieplan op maat, indien gewenst)

> We doen gerichte oefeningen die je bruikbaar materiaal op maat opleveren om verdere stappen te zetten

> We bespreken obstakels en mogelijke hefbomen en distilleren uit die kennis bruikbare tools  die we op jouw maat zetten om je leven weer op de rails te krijgen


Samengevat: ik ga samen met jou op weg en reik je zowel inzichten als tools aan, tot jij (of ik) aangeeft dat je weer alleen verder kan.  


4. Wat levert coaching bij Christine je op?


Coaching creëert nieuwe inzichten, je leert jezelf beter kennen


Je krijgt meer grip op je persoonlijke drijfveren, normen en waarden, die zaken die echt belangrijk zijn voor jou


Je leert je gedrag en de gedachten te herkennen die je helpen of tegenhouden om je doelen te bereiken.


Je maakt samen met mij een actieplan om je gestelde doelen te bereiken


Je  staat er niet alleen voor, je coach werkt met je mee.


5. Enkele getuigenissen


“Christine, je ontving me heel hartelijk. Het voelde meteen vertrouwd, open en verbindend. Ik kreeg iets te drinken en we zijn direct begonnen. Je gaat voortvarend, onderzoekend en nieuwsgierig te werk vanuit je passie en expertises. Dat is orde aanbrengen in de chaos, waardoor ik weer de bomen in het bos ging zien. Er ontstaat helderheid door inzichten, overzichten door met open vragen, nadenken en overdenken te stimuleren.

Zo ontstond er een bewust overzicht van wat ik kan aanbieden vanuit mijn jarenlange ervaring om op zoek te gaan naar een nieuwe job. En ging ze me uitdagen om naar de toekomst iets te zoeken dat dicht bij mijn waarden lag, dat zinvol is voor mij. Verder gaf ze me hele simpele en eenvoudige tips en adviezen, die maken dat het vanzelfsprekend is om te terug meer te gaan openstellen en me onderzoekend verder te ontplooien.

Christine, je inspirerende en warme houding, geven me het zelfvertrouwen om vooruit te stappen en naar buiten te treden. Mijn diepe verlangen om mijn passie met hart en ziel te kunnen leggen in een job en ook weer liefdevol zorg voor mezelf te gaan dragen. Bedankt voor je actieve luisteren en meedenken, je concrete tips en hulp bij het nalezen van mijn sollicitatiebrief. V, 45 jaar“


“Amai, dit voelt zo bevrijdend. Ik zie nu gewoon dat het ook helemaal anders kan zijn, het leven."

Een dertigjarige onderwijzer, spontaan na de eerste sessie OCP


"Zonder het te beseffen zat mijn perfectionisme als een strop om mijn nek. Geen zuurstof meer en altijd maar meer moeten van mezelf om toch maar aan de verwachtingen van iedereen te voldoen. Ik leerde bij Christine dat ik vast zat in een sociaal perfectionisme maar dat ik daar niet in gevangen hoefde te blijven. Ze had geduld met me, begeleidde me bij mijn eerste stappen om dat los te laten, best beangstigend in het begin, en éénmaal de bal aan het rollen ging, was ik niet meer te houden en nu wil ik nooit meer terug naar die gevangenis. Al streef ik af en toe voor een specifieke taak nog naar excellentie, ik ben er geen slaaf meer van. Ik kan weer ademen en genieten." J, 27 jaar.


"Ik kende vanuit mijn opvoeding alleen maar de hoogste lat; voor mezelf maar ik verwachtte ook het maximum van anderen. Dat maakte me niet echt geliefd in mijn team en ik vond mezelf eigenlijk ook niet zo tof. Tot ik bij Christine de oefening rond mijn (onbewuste) overtuigingen deed en besefte dat ik van "enkel de top is goed genoeg" mijn eigen interne regel had gemaakt. Het was zalig om in te zien dat die overtuiging geen absolute waarheid was en nog zaliger om daar van los te komen. En ik moet je niet zeggen hoezeer ook mijn collega's nu blij en anders met me omgaan. Om van mijn partner nog te zwijgen." Een Anderlechtse dertiger


"Ik verschoot van mezelf toen ik zag hoe streng ik kon zijn voor mijn oudste zoontje. En besefte door jouw open vragen dat ik ook heel streng was voor mezelf. En dat dat alles te maken had met mijn zoeken naar extreme erkenning en waardering die ik als middelste in het gezin zo erg gemist had. Je toonde me dat de sleutel lag bij het loslaten van mijn perfectionisme. Ik hoef je niet te zeggen hoe blij mijn kindjes zijn met mijn evolutie." Een blije mama van 32 jaar 


"Christine, ik ben een man van weinig woorden maar ik wil je toch zeggen hoe blij ik ben dat je me over mijn drempels hebt gekregen. Na het inzicht dat ik effectief de lat zeer hoog legde voor mezelf (en waarom) kwam ook mijn houding tegenover anderen in beeld. Ik ben op het werk voor het eerst zelf assertief voor gezonde grenzen opgekomen dankzij jouw aanbod om mij met een speels rollenspel in te oefenen, zodat de woorden klaar stonden om ook in realiteit uitgesproken te worden. De eerste keer was de moeilijkste, nu is het al veel gemakelijker geworden. Zelfzorg was vroeger voor mij een vaag begrip, bedankt om mij daadwerkelijk te helpen om dit voor mezelf invulling te geven en mij er van te overtuigen dat ik dat ook waard ben, dat niet alle energie naar mijn werk en gezin moet gaan. Ik sta nu een heel stuk steviger in mijn schoenen en laat mijn fietsbeurt om me op te laden zelden nog schieten." F, 50 jaar      Een duurzaam effect, ook na afronding van het traject


Reactie een half jaar na afronding traject : "De dingen gaan steeds beter lukken. De veranderingen en het werk dat ik de laatste maanden van het vorige jaar heb ingezet voor een job die beter bij me past beginnen eindelijk te lonen en dat doet deugd. Het gevoel dat ik krijg nu ik iets doe (durf doen) wat ik echt graag doe en waar ik goed in ben is me zoveel waard. Ik hoop dat ik eind dit jaar volledig mijn boterham kan verdienen met de talenten die me gelukkig maken, want dat geeft mij ontzettend veel rust. De "knoop in de maag" die ik vroeger constant voelde is al een tijdje weg en hopelijk voor altijd :-) Nogmaals bedankt voor je hulp en professionele coaching!" S, 35 jaar


Reactie driekwart jaar na afronding: "Het gaat echt wel een stuk beter met me dan pakweg een jaar geleden. En daar heb jij toe bijgedragen. Ik zal je evaluatie eens doen, ben benieuwd. Nogmaals dank voor wat je voor mij betekend hebt (en misschien nog zal betekenen, het leven zit vol wendingen)."  E, 48 jaar


"Mijn collega's zegden dat ze mij bijna niet herkenden toen ik terugkeerde na mijn burn-out. Het stresskieken was volledig verdwenen. Ik kan nu ook op heel drukke dagen rustig blijven en goed bepalen wat prioritair is en wat niet. Ik verlies me niet meer in details en kan beter screenen wat in mijn mailbox echt om actie vraagt. Ik voel beter tot waar mijn verantwoordelijkheid reikt en mijn impactgebied is mij nu duidelijk. Ook thuis is mijn partner verrast dat ik zoveel beter kan loslaten en genieten. Het huis hoeft niet elke avond tot in de hoekjes gestofzuigd te zijn en we kunnen genieten van rustige avond, ook al ligt er nog wat op te plooien was. Ik denk dat ik kan toegeven dat ik nu veel aangenamer gezelschap ben dan vroeger. Zelfs onze recente verhuis is opmerkelijk rustig verlopen en ik ben niet over mijn rode grens gegaan. Eenmaal in de nieuwe woonst heb ik ook meteen mijn zelfzorgmomentjes (wandelen, lichaamsverzorging) ingepland. Dankzij jouw heel persoonlijke coaching leerde ik mezelf veel beter kennen en heb ik eindelijk begrepen hoe ik functioneer en wat ik nodig heb om met plezier in het leven te staan. Van een interne transformatie gesproken. Ik heb soms het gevoel dat ik dankzij dat traject bij jou pas echt aan mijn volwassen leven begonnen ben." J, 32 jaar


"Wat me na een jaar vooral opvalt is dat ik een veel geduldigere mama geworden ben. Ik aanvaard mijn kinderen meer zoals ze zijn en probeer ze niet meer in de mal te wringen van het ideale kind. Doordat ik beter kan luisteren voelen zij zich meer aanvaard en is er veel rust gekomen in huis. Ik heb al die tijd geen straf meer gegeven en niet meer (uit onmacht) geroepen. Doordat ik het zelf anders doe en veel meer communiceer denk ik dat ze leren van mijn voorbeeldgedrag. Als ik bijvoorbeeld overprikkeld ben, zeg ik gewoon dat mama vijf minuutjes nodig heeft voor mezelf om weer rustig te worden. En dat doen ze na. Je leerde me ook hoe ik mijn eigen emoties kan herkennen en benoemen (in plaats van ze om te zetten in ambetant gedrag) en dat geef ik nu door, zelfs ook al aan mijn kleuter. Mijn traject begon met mijn verregaande perfectionisme maar bracht mijn hoogsensitiviteit ook aan het licht en ik ben zo blij dat ik daarmee leerde omgaan. Het maakt van mij een blijer en gelukkiger persoon en een fijnere mama. Ik geef hen nu mee dat foutjes maken mag en dat je er telkens iets uit leert. Daardoor heb ik de faalangstmomentjes bij de oudste stilaan zien verdwijnen. Ik zou zelfs durven stellen dat mijn kinderen geen perfectionismecoaching meer zullen nodig hebben, omdat ik door mijn eigen ontwikkeling hun rugzakje nu op een gezondere manier vul." C, 37 jaar 


Aanbod en methodiek in vraag en antwoord


  • welke ervaring en kennis kan ik jou bieden?
  • individueel en/of groepsaanbod?
  • wat kan ik me voorstellen bij werksessies bij een "meewerkende coach"?
  • wat levert coaching van Christine jou op?
  • enkele getuigenissen van coachees