aanbod

Nieuw evenwicht

met de meewerkende coach

1. Welke ervaring en kennis kan ik jou bieden?


Allereerst zet ik mijn stevige ervaring als gemotiveerde leidinggevende-coach in vijf verschillende werkmilieus in. Leidinggeven gaat volgens mij immers ook over het beste in mensen bovenhalen, mensen op eigen tempo laten groeien en nieuwe wegen of ontwikkelingskansen aanreiken bij burn-out, bore-out, ontgoocheling of falen. Naast mijn coachende vaardigheden, verfijnd met o.a. de meerdaagse trainingen van Jef Clement benut ik ook de technieken en tools die ik zelf verder ontwikkelde en mijn achtergrondkennis van de boeiende wereld van MBTI, Enneagram en kerntalenten.


Als tweede zet ik mijn ervaring en kennis in over HSP.  Al een tiental jaar verdiep ik mij in alle studies rond hoogsensitiviteit van Elke Van Hoof en andere vorsers op dit gebied omdat ik mijn hooggevoelige medewerkers die het binnen de werkcontext niet altijd gemakkelijk hadden zo goed mogelijk tot hun recht wilde laten komen. Ik wilde begrijpen hoe ik die eigenschap zelf kon inzetten als leidinggevende en door een aangepaste benadering deze mensen weer wilde laten bloeien. Vanuit de praktijk werkte ik met hen ook aan hun vaardigheden om beter met die hoogsensitiviteit om te leren gaan en ze opnieuw te kunnen ervaren en inzetten als een troef, eerst intuïtief en dan steeds meer onderbouwd en met beproefde methodieken (werkboek van Elaine Aron, Hoogsensitiviteit@work van Ilse Van den Daele enz.).


Ondertussen kwamen ook allerhande aanvullende vormingen op mijn pad om stress weer in voldoende mate af te bouwen en een burn-out te voorkomen. Ik verdiepte me in de lichamelijke processen die met stress gepaard gaan en hoe het inzicht in je eigen energiestromen en veerkracht antwoorden kan bieden. Bijkomend volgde ik een goede training in Mindfulness, leerde ik yoga kennen met zijn therapeutische mogelijkheden en andere methodieken om het stresshormoon cortsisol weer efficiënt af te bouwen. Ik blijf me permanent verder verdiepen in alle aspecten van mentaal welzijn en verbindende communicatie.   


Tot slot zet ik mijn kennis van perfectionisme en de bijhorende valkuilen in. Als professioneel perfectionismecoach begeleid ik mensen die last hebben van hun perfectionismepatroon. Samen brengen we de symptomen van jouw perfectionismepatroon in kaart en kunnen we via de OCP-methode (Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme) een duurzaam nieuw evenwicht voor jou bereiken. 


2. Individueel en groepsaanbod


Ik werk zowel met mensen in individuele trajecten als in kleine groepen.


Waar? Als locatie stel ik mijn praktijkruimte in Sint-Pieters-Leeuw of buiten in het groen voor, maar op vraag ga ik in de regio ook naar mensen toe als de verplaatsing voor jou een probleem vormt. Digitaal via Skype of zoom kan ook. 


Inhoudelijk stel ik drie basistrajecten voor, maar combinaties zijn vaak aan de orde; ik werk immers op jouw maat en ritme :

. Perfectionisme in balans met de OCP-methode (= Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme)

. Stress en burn-out coaching (eerste signalen snel herkennen en met je eigen persoonlijke anti-burn-out handleiding naar huis)

. Hoogsensitiviteit aanvaarden en leren inzetten als een troef (extra vaardigheden ontwikkelen voor de knelpunten)


Individuele trajecten

Tijdens een kennismakingsgesprek of "intake" kijken we of er een duidelijke match is tussen jouw vraag en wat ik jou kan bieden. Meestal merken we snel welk traject aangewezen is of waar er eerst aan kan worden gewerkt.

Een eerste kennismakingsgesprek is gratis. Na de intake werken we in sessies van 1 tot 2 uur (€ 50 à € 80).

Vaak kunnen we al een mooi resultaat bereiken in twee of drie sessies, zowel voor hoogsensitiviteit als voor OCP (Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme). 


Groepssessies (open reeksen, op vraag of in company)

Sommige mensen werken graag/liever in de dynamiserende sfeer van een groepje. Je leert en evolueert er mee op het ritme van de groep maar leert er vaak ook andere mensen kennen die met gelijkaardige vragen worstelen en dat is vaak ook een beetje geruststellend en een gevoel van "thuiskomen".

Ik organiseer regelmatig open reeksen waar je vrij kan op inschrijven (vraag meer info via Christine.vandesteene@zuun.be). Op vraag kom ik ook in verenigingen en organisaties voor een kennismakingslezing of workshop.

De workshopsgroepjes zijn bij voorkeur klein (max. 8 personen) en soms in combinatie met een individueel natraject (bv. OCP)


Kennismakingswandelingen

Als kennismaking of 'proeverij' organiseer ik af en toe ook wandelingen rond het thema perfectionisme (Perfecto wandeling) of hoogsensitiviteit (HSP-wandeling) waarin we in een fijne omgeving kennis maken en leuke leerzame oefeningen maken in mini groepjes. Na de wandeling ga je al met concrete tips naar huis en kan je voor jezelf nagaan of er nood is aan een verder traject. Je hoeft vooraf niets te betalen maar kan eventueel achteraf een vrijwillige bijdrage in een zakje stoppen als u het waardevol vond.

Ik verwijs voor dit concept graag naar Annick Ottenburgs, HSP-(loopbaan)coach die ik tijdens één van haar wandelsessies leerde kennen en waarderen en die me de toelating gaf mijn eigen wandelconcept te verrijken op een gelijkaardige manier.


Infosessies

Vooral rond de problematiek van perfectionisme en de (onvoldoende gekende) link met burn-out geef ik graag infosessies. Als je in je organisatie, bedrijf of vereniging het onderwerp op een interessante en leuke manier op tafel wil brengen kan je mij contacteren.


3. Wat kan je je voorstellen bij een "werksessie" met "de meewerkende coach" ? 


Door de juiste vragen te stellen kan een coach eerst de in jezelf verborgen antwoorden helpen naar boven brengen. Maar waar het daar bij andere begeleidingen vaak stopt, ga ik graag verder met jou op je traject. Na reflectie en inzicht komt immers de uitdaging om ook over te gaan tot actie en ook daar kan ik je bij helpen. Goede intenties omzetten naar een actieplan met haalbare stappen, daar komt het op aan.


Daarom ga ik als meewerkende coach daarna samen met jou aan de slag in de vorm van resultaatgerichte werksessies.

> Ik help je jouw nieuwe doel(en) te vertalen naar concrete acties die je op weg zetten (met een duidelijk schriftelijk actieplan op maat, indien gewenst)

> We doen gerichte oefeningen die je bruikbaar materiaal op maat opleveren om verdere stappen te zetten

> We bespreken obstakels en mogelijke hefbomen en distilleren uit die kennis bruikbare tools  die we op jouw maat zetten om je leven weer op de rails te krijgen


Samengevat: ik ga samen met jou op weg en reik je zowel inzichten als tools aan, tot jij (of ik) aangeeft dat je weer alleen verder kan.  


4. Wat levert coaching bij Christine je op?


Coaching creëert nieuwe inzichten, je leert jezelf beter kennen


Je krijgt meer grip op je persoonlijke drijfveren, normen en waarden, die zaken die echt belangrijk zijn voor jou


Je leert je gedrag en de gedachten te herkennen die je helpen of tegenhouden om je doelen te bereiken.


Je maakt samen met mij een actieplan om je gestelde doelen te bereiken


Je  staat er niet alleen voor, je coach werkt met je mee.
Aanbod en methodiek in vraag en antwoord


  • welke ervaring en kennis kan ik jou bieden?
  • individueel en/of groepsaanbod?
  • wat kan ik me voorstellen bij werksessies bij een "meewerkende coach"?
  • wat levert coaching van Christine jou op?

Copyright Christine Van de Steene@ All Rights Reserved