perfectionisme - OCP

Perfectionisme,

van een last terug naar een troef

Wat is er mis met perfectionisme?


Uiteraard is er niets mis met de dingen goed willen doen, zolang het een vrije keuze is. Maar wat als willen "moeten" wordt? je kan niet meer anders. Wat een kwaliteit was, wordt een last, een valkuil. Opnieuw en opnieuw, als een hardnekkig patroon.

Perfectionisme is een belemmerend patroon dat vanuit het onbewuste het denken, het doen en het voelen van mensen die eraan lijden aanstuurt.

Deze manier van aansturen is niet efficiënt omdat het zorgt voor voortdurende stress en mensen ongelukkig maakt, soms zelfs ziek. Ook de link naar burn-out is niet ver te zoeken. In plaats van van job te veranderen blijkt het vaak nuttiger dit perfectionisme patroon bij te sturen.


Ontstaan?


Perfectionisme onstaat meestal in de kindertijd als een overlevingsmechanisme. Op een bepaald moment stelt een kind (vaak onbewust) vast dat het niet OK is zoals het is, denkt het niet te voldoen aan  verwachtingen van de omgeving. Hierdoor gaat het kind een manier van denken en doen ontwikkelen om wel te voldoen, om graag gezien te worden (door familie, vriendjes, leerkrachten, buren...). Het past zijn/haar gedrag aan omdat het bevestigd wil worden dat het OK is.

Deze nood aan externe bevestiging wordt door de jaren heen soms zo sterk dat het je leven (onbewust) gaat beheersen. Het wordt de kern van een hardnekkig patroon dat zich op allerlei manieren gaat manifesteren (vb. de lat zeer hoog leggen, faalangst of uitstelgedrag, anderen ter wille zijn, alles onder controle willen houden, conflicten vermijden...). Het leven wordt moeilijk, vol moeten en stress. Weten wat je zelf wilt komt op de achtergrond te staan. Het denken gaat het zijn en voelen stilaan overheersen. Je bestaat vooral nog uit DOEN en op de duur uit overleven tot je geest of lichaam je signalen geeft dat het zo niet verder kan.

 

Ziet je leven er vanaf de buitenkant perfect uit maar voel je je vanbinnen heel anders? Het is mogelijk dat je een perfect verborgen depressie hebt die zich niet uit in klassieke symptomen. Ik kan je helpen de druk van het perfecte plaatje naast je neer te leggen en voor jezelf te leren kiezen.


Belangijkste kenmerken van een perfectionismepatroon?


Perfectionisme kent een 10 tal symptomen maar niet iedereen heeft (gelukkig maar) last van alle symptomen. In essentie zijn deze symptomen terug te brengen tot volgende 2 basiskenmerken:


  • Veel te hoge kwaliteitseisen: de lat voor zichzelf (en soms voor anderen) extreem hoog leggen. Met mogelijk te veel stress, (faal)angst, uitstelgedrag, controledrang, ontevredenheid, een laag zelfbeeld, moeilijk kiezen en beslissen enz. tot gevolg.


  • Enorme bevestigingsdrang: door te "pleasen" en zichzelf weg te cijferen probeert men die broodnodige bevestiging te krijgen.   


Hoe ziet een individueel OCP-traject voor het bijsturen van perfectionisme er uit?

In 4 stappen naar een nieuw evenwicht


Stap 1: Een intakegesprek - kan ook telefonisch (ca. 30 minuten)

We bespreken in hoeverre jij in je leven last hebt van de negatieve gevolgen van je streven naar perfectionisme. We bespreken of je er nu klaar en gemotiveerd voor bent om een traject (twee-à drietal maanden) te starten. Indien positief doen we meteen een eerste oefening en brengen we het perfectionismepatroon in kaart. Welke van de 10 symptomen spelen jou het meeste parten?


Stap 2: Met de OCP-methodiek brengen we het onderbewuste deel dat jou naar een beter evenwicht kan brengen (en hierdoor vrijer en gelukkiger in het leven kan laten staan) weer tot leven. We gaan het activeren en laten samenwerken met het patroon, zodat er een nieuw evenwicht kan ontstaan. 


Stap 3: We bespreken de eerste periode aan de hand van je observatieblad. We bekijken in het dagelijkse leven waar nieuw en oud patroon optreden, gaan bijsturen en alle tekenen van een nieuwe samenwerking versterken. Als we hindernissen of weerstanden tegenkomen pakken we de gevolgen samen aan. Voor de symptomen waar dit nuttig is bekijken we welke inzichten of tools je eventueel nog mist om evenwichtig en blijer door het leven te gaan. Indien nodig maken we tijd voor nuttige oefeningen op het vlak van energiebeheer, copingstrategieën, overtuigingen en innerlijke regels, zelfbeeld enz.


Stap 4: In een tweede bijsturing evalueren we hoe de samenwerking zich heeft geïnstalleerd en bekrachtigen we het nieuwe evenwicht. Eventuele resterende saboterende gedachten of weerstanden brengen we naar boven en geven we een duidelijke nieuwe positieve rol.


We bestendigen het nieuwe evenwicht en ronden het traject af. Een terugkomsessie na een zestal maanden blijkt heel deugdzaam. Wie wenst kan ook op elk moment nog een afspraak vragen om verder te werken rond een specifiek thema, tool of vaardigheid dat ondertussen rijp is om aangepakt te worden. Het is ook mogelijk om na een jaar een versterkende opfrissingssessie te boeken om de OCP weer heel levendig te maken. 


Prijs OCP-traject?


Een telefonisch kennismakingsgesprek is gratis. Daarna werken we in sessies van 1 uur (€ 60) of 2 uur (€ 110) naargelang de spanningsboog die jij zelf aan kan. Belangrijk is dat alle voorbereidingen en elke nazorg in de vorm van analyse nulmeting/testen/observaties of de schriftelijke neerslag bij bepaalde oefeningen of extra informatie/feedback per mail in de prijs inbegrepen is.

Meestal bereiken we met OCP al een mooi resultaat in drie à vier sessies. Gezien ik op maat werk bepalen we samen gaandeweg het totaal aantal sessies. Uiteraard hangt dit ook wat af van de reeds bestaande inzichten en het aantal vaardigheden die je zelf verder wil ontwikkelen. Maar alles is er via een gepersonaliseerde selectie van thema's en oefeningen op gericht om jou zo snel mogelijk (weer) in je eigen kracht te laten staan. 


Tip: Investeer zodra je het kan in je eigen persoonlijke ontwikkeling, je zal er gegarandeerd de rest van je leven voordeel én plezier van zal hebben (en je afvragen waarom je het niet al eerder deed). Ik ben er best een beetje trots op dat veel coachees achteraf spontaan zeggen dat het de beste investering van hun leven was.  


Meer lezen? Je kan mijn verhelderende artikeltjes onderaan deze pagina downloaden

. Perfectionisme in een ander perspectief, juli 2019

. Wat weerspiegelt het water? over de link tussen perfectionisme en de kwaliteit van relaties, september 2019


Copyright OCP-methodiek, het Ontwikkelingsinstituut

zie ook www.bevrijdjezelf.be


Andere interessante lectuur:

  • Knack, 3 oktober 2018: Perfectionismecoach Marcel Hendrickx waarschuwt: de burnout epidemie zal nog toenemen. (artikel van Stefanie Van den Broeck)
  • De moed van imperfectie. Boek van Brené Brown, onderzoekhoogleraar Univerity of Houston. B Brown heeft ook bijzonder leerrijke TED talks.
  • De Standaard, 27 juni 2017: Zo herken je een perfectionist. De Standaard Plus: Perfectionisme maakt ziek en ongelukkig. (artikel van Cathérine De Kock)
  • Perfectionisme is a bitch. Waarom goed goed genoeg is... voor een leven in balans. Boek van Anja Copejans, schrijver-trainer-perfectionismecoach, 2019
  • Perfect verborgen depressie. Hoe perfectionisme je mentale gezondheid kan ondermijnen. Boek van Margaret Robinson Rutherford, tweede druk 2020