aanbod

Nieuw evenwicht

met de meewerkende coach

Aanbod en methodiek in vraag en antwoord


  • welke ervaring en kennis kan ik jou bieden?
  • individueel en/of groepsaanbod?
  • wat kan ik me voorstellen bij werksessies bij een "meewerkende coach"?
  • wat levert coaching van Christine jou op?

1. Welke ervaring en kennis kan ik jou bieden?


Allereerst zet ik mijn stevige ervaring als gemotiveerde leidinggevende-coach in vijf verschillende werkmilieus in. Leidinggeven gaat volgens mij immers ook over het beste in mensen bovenhalen, mensen op eigen tempo laten groeien en nieuwe wegen of ontwikkelingskansen aanreiken bij burn-out, bore-out, ontgoocheling of falen. Naast mijn coachende vaardigheden, verfijnd met o.a. de meerdaagse trainingen van Jef Clement benut ik ook de technieken en tools die ik zelf verder ontwikkelde en mijn achtergrondkennis van de boeiende wereld van MBTI, Ennegram en kerntalenten.


Als tweede zet ik mijn ervaring en kennis in over HSP.  Sinds ik in 2013 alle informatie rond hoogsensitiviteit van Elke Van Hoof en andere vorsers op dit gebied verslond, begreep ik goed hoe ik die als leidinggevende kon inzetten en door een aangepaste benadering en werkcontext hooggevoelige werknemers tot hun recht kon laten komen. Op mijn pad kwamen ook een goede training in Mindfulness, leerde ik yoga kennen met zijn therapeutische mogelijkheden en bleef ik me verder verdiepen in de alle aspecten van mentaal welzijn en verbindende communicatie.   


Als derde zet ik mijn kennis van perfectionisme en de bijhorende valkuilen in. Als professioneel perfectionismecoach begeleid ik mensen die last hebben van hun perfectionismepatroon. Samen brengen we de symptomen van jouw perfectionismepatroon in kaart en zorgen we via de OCP-methode (Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme) voor een duurzaam nieuw evenwicht. 
2. Individueel en groepsaanbod


Ik werk zowel met mensen in individuele trajecten als in kleine groepen. Als locatie stel ik mijn  praktijkruimte in Sint-Pieters-Leeuw of in buiten in het groen voor, maar op vraag ga ik in de regio soms ook naar mensen toe als de verplaatsing een probleem vormt.


Inhoudelijk stel ik drie trajecten voor, maar combinaties en uitbreidingen zijn mogelijk :

. Perfectionisme in balans met de OCP-methode

. Stress en burn-out coaching

. Hoogsensitiviteit leren kennen en inzetten als een troef


Individuele trajecten

Tijdens een kennismakingsgesprek of "intake" kijken we of er een duidelijke match is tussen jouw vraag en wat ik jou kan bieden. Meestal zien we duidelijk welk traject aangewezen is of waar er eerst aan kan worden gewerkt.Voor een intake van 30 à 45 minuten vraag ik € 35. (Op vraag voorzie ik een lang interview van anderhalf tot 2 uur met uitgewerkt stappenplan € 100).

De daaropvolgende werksessies duren gemiddeld anderhalf tot twee uur (€ 90). Als er ook inzet is om naast de sessies verder te werken (voorbereidende oefeningen enz.)  kunnen we vaak al een mooi resultaat bereiken in twee of drie sessies. Meer informatie over de werksessies lees je in de volgende vraag-antwoord.


Groepssessies (open reeksen, op vraag of in company)

Sommige mensen werken graag in de dynamiserende sfeer van een groepje. Je leert en evolueert er mee op het ritme van de groep maar leert er vaak ook andere mensen kennen die met gelijkaardige vragen worstelen en dat is vaak ook een beetje thuiskomen.

Ik organiseer regelmatig open reeksen waar je vrij kan op inschrijven (vraag meer info via Christine.vandesteene@zuun.be). Op vraag kom ik ook in verenigingen of kleine bedrijven.

De groepjes zijn altijd klein (max. 8 personen) en soms in combinatie met een individueel natraject (bv. OCP)


Kennismakingswandelingen

Als kennismaking of 'proeverij' organiseer ik af en toe ook wandelingen rond het thema perfectisme (Perfecto wandeling) of hoogsensitiviteit (HSP-wandeling) waarin we in een fijne omgeving kennis maken en wat oefeningen doen in mini groepjes. Na de wandeling ga je al met concrete tips naar huis kunnen en kan je voor zichzelf nagaan of er nood is aan een verder traject. Dat is volgens de 'gratis of tegen vrijwillige bijdrage achteraf' formule.

Ik verwijs voor dit concept graag naar Annick Ottenburgs, HSP-(loopbaan)coach die ik tijdens één van haar wandelsessies leerde kennen en waarderen en die me de toelating gaf mijn eigen wandelconcept te verrijken op een gelijkaardige manier.


Infosessies

Vooral rond de problematiek van perfectionisme en de (onvoldoende gekende) link met burn-out geef ik graag infosessies. Als je in je organisatie, bedrijf of vereniging het onderwerp op een interessante en leuke manier op tafel wil brengen kan je mij contacteren.


3. Wat kan je je voorstellen bij een "werksessie" met "de meewerkende coach" ? 


Door de juiste vragen te stellen kan een coach eerst de in jezelf verborgen antwoorden helpen naar boven brengen. Maar waar het daar bij andere begeleidingen vaak stopt, ga ik graag verder met jou op je traject. Na reflectie en inzicht komt immers de uitdaging om ook over te gaan tot actie en ook daar kan ik je bij helpen. Goede intenties omzetten naar een actieplan met haalbare stappen, daar komt het op aan.


Daarom ga ik als meewerkende coach daarna samen met jou aan de slag in de vorm van resultaatgerichte werksessies.

> Ik help je jouw nieuwe doel(en) te vertalen naar concrete acties die je op weg zetten

> We doen gerichte oefeningen die je bruikbaar materiaal op maat opleveren om verdere stappen te zetten

> We bespreken obstakels en mogelijke hefbomen en distilleren uit die kennis bruikbare tools  die we op jouw maat zetten om je leven weer op de rails te krijgen


Samengevat: ik ga samen met jou op weg en reik je zowel inzichten als tools aan, tot jij (of ik) aangeeft dat je weer alleen verder kan.  


4. Wat levert coaching bij Christine je op?


Coaching creëert nieuwe inzichten, je leert jezelf beter beter kennen


Je krijgt meer grip op je persoonlijke drijfveren, normen en waarden, die zaken die echt belangrijk zijn voor jou


Je leert je gedrag en de gedachten te herkennen die je helpen of tegenhouden om je doelen te bereiken.


Je maakt samen met mij een actieplan om je gestelde doelen te bereiken


Je  staat er niet alleen voor, je coach werkt met je mee.
Copyright Christine Van de Steene@ All Rights Reserved